Ondersteuning

De meeste leerlingen functioneren met een basisondersteuning. Sommige leerlingen hebben lichte ondersteuning nodig. Dit school stelt dan in samenwerking met ouders een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Wanneer zware ondersteuning nodig is kan een leerling een toelaatbaarheidsverklaring krijgen. De aanvraag moet dan lopen via het Loket Passend Onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan opgesteld waarin is vastgelegd hoe zij passend onderwijs voor elke jongere in haar regio wil realiseren. Het ondersteuningsplan betreft een beleidsplan op hoofdlijnen.