Ondersteuningsplanraad

Binnen de vele samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland is de medezeggenschap per samenwerkingsverband geregeld via de zogenaamde Ondersteuningsplanraad (OPR). Ook binnen het SWV de Liemers is een OPR geformeerd en er is een regelement opgesteld voor het OPR. Op deze pagina volgt informatie over de bereikbaarheid van het OPR.