Medezeggenschap

Ouders hebben het recht mee te beslissen over de plannen van het samenwerkingsverband rond toewijzing van ondersteuningsmiddelen. Een van de belangrijke instrumenten die de wet passend onderwijs biedt om de zeggenschap van ouders te versterken, is het inrichten van een ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR van het samenwerkingsverband V(S)O 2504 is eind 2013 opgericht. Het reglement van de OPR en nadere informatie over het reilen en zeilen van de OPR is te vinden op deze website.

Op grond van de wet is het aantal vertegenwoordigers namens ouders en leerlingen in deze raad gelijk aan het aantal vertegenwoordigers namens personeelsleden. De rol van de OPR is cruciaal bij het vaststellen van het ondersteuningsplan.