Bezwaar en klachten

Uiteraard werken wij met deskundige mensen zo zorgvuldig mogelijk aan een goed besluit voor uw kind. Zie onze klachtenregeling indien u ondanks alle zorg een klacht heeft over de werkwijze van de leden van het samenwerkingsverband. De directie besluit over het al dan niet toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs. Het besluit van de directie heeft de status van een beschikking in de zin van artikel 1:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat betekent dat de ouder en/of de school tegen dit besluit officieel bezwaar kan aantekenen. Samenwerkingsverband V(S)O 25.04 is hiervoor aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen sbo/(v)so. Deze bezwaaradviescommissie is onderdeel van de Stichting Onderwijsgeschillen.

Overweegt u bezwaar aan te tekenen? Neem dan contact op met deze stichting.