Scholen en besturen

Het SWV de Liemers valt onder twee schoolbesturen: Quadraam en De Onderwijsspecialisten. Het Candea College, het Liemers College en Symbion zijn drie scholen voor regulier voortgezet onderwijs en vallen onder het bestuur van Quadraam. De Ziep is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en valt onder het bestuur van De Onderwijsspecialisten.