Toeleiding extra ondersteuning

Van basisscholen wordt verwacht dat zij ouders adviseren over het niveau en indien nodig over de ondersteuning van de leerling in het voortgezet onderwijs. Ouders melden hun kind dan aan bij de VO school. Wanneer extra ondersteuning nodig is volgt in ieder geval contact tussen de basisschool en de VO school. Indien er getwijfeld wordt of de leerling naar het reguliere Voortgezet Onderwijs of het Voortgezet Speciaal Onderwijs moet doorstromen kan al vanaf groep 7 het Loket Passend Onderwijs worden benaderd voor ondersteuning bij deze keuze.

Vanuit de werkgroep BOVO zijn kwaliteitskaarten ontwikkeld voor de procedures voor de overstap naar VO. Er is een kwaliteitskaart voor reguliere leerlingen en één voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.