Samenwerking met het basisonderwijs

Sinds 1 augustus 2014 werken de medewerkers van het SWV de Liemers VO op dezelfde locatie als het SWV PO, namelijk in het gebouw van de Schilderspoort, Mercurion 36 te Zevenaar. Dit zorgt voor een intensief contact tussen beide samenwerkingsverbanden. Er wordt jaarlijks een BOVO conferentie georganiseerd en er bestaan diverse BOVO werkgroepen waarin het basisonderwijs en voortgezet onderwijs samen werken aan een goede overgang.

De BOVO werkgroepen hebben in 2014 de volgende kwaliteitskaarten ontwikkeld:
        beginsituatie rekenen en wiskunde
        beginsituatie Engels
        beginsituatie vmbo leerlingen vak Nederlands
        beginsituatie havo- en vwo-leerlingen vak Nederlands