LWOO/PRO

Vanaf schooljaar 2017-2018 worden de leerlingen die voorheen in aanmerking kwamen voor Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) niet meer getoetst voordat ze geplaatst worden op het VMBO. De middelen voor LWOO die voorheen gekoppeld waren aan de leerlingen die vielen binnen de criteria van LWOO, komen nog wel terecht op de VMBO afdelingen. Hierdoor is de extra ondersteuning voor deze leerlingen ook in de toekomst gewaarborgd.

Praktijkonderwijs (PRO) is bedoeld voor leerlingen met lage cognitieve capaciteiten, die baat hebben bij onderwijs dat hen rechtstreeks toe leidt naar laaggeschoold werk op de arbeidsmarkt of een beschermde werkplek. Meer informatie over PRO is te vinden op de website van de PRO school, het Symbion te Didam.